Hjelp barnet ditt med lyder i ord

Last ned gratis språkhefte

 
JA - jeg ønsker meg gratis språkhefte

Hvordan kan språkheftet hjelpe barnet ditt: 


Har du opplevd at noen ikke forstår hva du sier, eller hva du mener? Følelsen av å bli misforstått, eller at du misforstår andre? 

Denne følelsen har barn med uttalevansker mange ganger, hver eneste dag. 

Å forstå og gjøre seg forstått er en lovfestet rett, og det burde være en selvfølge at barnet ditt skal få oppleve mestring i lek og samtaler med venner. 

Heftet jeg har laget har fokus på lydene og bokstavene som språket er bygget opp av. Å kunne rette fokus mot dette er spesielt viktig for barn som har vansker med uttale, eller med lesing og skriving. 

Hjelp barnet ditt med lyder i ord

Last ned gratis språkhefte

 
JA - jeg ønsker meg gratis språkhefte
Hvordan kan heftet hjelpe barnet ditt: 

Har du opplevd at noen ikke forstår hva du sier, eller hva du mener? Følelsen av å bli misforstått, eller at du misforstår andre? 

Denne følelsen har barn med uttalevansker mange ganger, hver eneste dag. 

Å forstå og gjøre seg forstått er en lovfestet rett, og det burde være en selvfølge at barnet ditt skal få oppleve mestring i lek og samtaler med venner. 

Heftet jeg har laget har fokus på lydene og bokstavene som språket er bygget opp av. Å kunne rette fokus mot dette er spesielt viktig for barn som har vansker med uttale, eller med lesing og skriving. 

Hvem er jeg, og hvorfor kan jeg lære deg noe om språk hos barn?


Hei! Mitt navn er Rebekka Sævrøy. Jeg er utdannet logoped og lingvist, og har jobbet som logoped siden 2019. 

Vansker med uttale hos barn er en av de tingene jeg har jobbet mest med, og flere av lekene og oppgavene i heftet bruker jeg ofte sammen med barn jeg jobber med.

Jeg ønsker å hjelpe deg som forelder med hvordan du kan støtte ditt barn på best mulig måte, men også gi deg informasjon om når det er på tide å søke hjelp.

Jeg ønsker meg gratis språkhefte!

Hvem er jeg, og hvorfor kan jeg lære deg noe om språk hos barn?

Hei!

Mitt navn er Rebekka Sævrøy.

Jeg er utdannet logoped og lingvist, og har jobbet som logoped siden 2019.

Vansker med uttale hos barn er en av de tingene jeg har jobbet mest med, og flere av lekene og oppgavene i heftet bruker jeg ofte sammen med barn jeg jobber med.

Jeg ønsker å hjelpe deg som forelder med hvordan du kan støtte ditt barn på best mulig måte, men også gi deg informasjon om når det er på tide å søke hjelp.

Jeg ønsker meg gratis språkhefte!