Hjelp barnet ditt med lyder i ord

Last ned gratis språkhefte

 
JA - jeg ønsker meg gratis språkhefte

Du kan hjelpe barnet ditt til å få et tydeligere språk!


Dette heftet passer for deg hvis barnet ditt: 

  • mangler/bytter ut lyder i ord
  • kutter ut stavelser i lengre ord
  • skal lære seg å lese eller skrive


Har du opplevd at noen ikke forstår hva du sier, eller hva du mener? Kjenner du igjen følelsen av å bli misforstått, eller at du misforstår andre? Denne følelsen har barn med uttalevansker mange ganger, hver eneste dag. 

Dette språkheftet har fokus på lydene og bokstavene som språket vårt er bygget opp av. Når barn strever med å bruke riktige lyder i ord er det viktig at vi hjelper dem til å rette fokus mot lydene som finnes i ulike ord. 

Hjelp barnet ditt med lyder i ord

Gratis språkhefte

 
JA - jeg ønsker meg gratis språkhefte

Du kan hjelpe barnet ditt til å få et tydeligere språk!


Dette heftet passer for deg hvis barnet ditt: 

➡️ mangler/bytter ut lyder i ord
➡️ kutter ut stavelser i lengre ord
➡️ skal lære seg å lese eller skrive


Har du opplev at noen ikke forstår hva du sier, eller hva du mener? Kjenner du igjen følelsen av å bli misforstått, eller at du misforstår andre?

Den følelsen kan barn med uttalevansker ha mange ganger, hver eneste dag. 

Dette språkheftet har fokus på lydene og bokstavene som språket vårt er bygget opp av. Når barn strever med å bruke riktige lyder i ord er det viktig at vi hjelper dem til å rette fokus mot lydene som finnes i ulike ord. 

Mitt navn er Rebekka, hyggelig å hilse på deg!

Mitt navn er Rebekka, hyggelig å hilse på deg! 


Jeg er utdannet logoped, og har siden 2019 jobbet i PPT i Bjørnafjorden kommune, utenfor Bergen. Her har jeg møtt mange fantastiske barn og foreldre.

En av tingene jeg har jobbet mest med er å hjelpe barn som har problemer med å uttale ord og lyder på riktig måte. Du har nå mulighet til å laste ned flere av lekene og aktivitetene som jeg bruker hver dag i min jobb ute i barnehager og skoler. 

Det skal være både enkelt og gøy for deg å hjelpe barnet ditt med språket hjemme. Derfor vil du se at alle aktivitetene krever lite tid og forberedelse fra din side. 

Jeg ønsker meg gratis språkhefte!

Jeg er utdannet logoped, og har siden 2019 jobbet i PPT i Bjørnafjorden kommune, utenfor Bergen. Her har jeg møtt mange fantastiske barn og foreldre.

En av tingene jeg har jobbet mest med er å hjelpe barn som har problemer med å uttale ord og lyder på riktig måte. Du har nå mulighet til å laste ned flere av lekene og aktivitetene som jeg bruker hver dag i min jobb ute i barnehager og skoler. 

Det skal være både enkelt og gøy for deg å hjelpe barnet ditt med språket hjemme. Derfor vil du se at alle aktivitetene krever lite tid og forberedelse fra din side. 

Jeg ønsker meg gratis språkhefte!