Hjelp barnet ditt til å snakke mer

10 enkle tips du kan bruke hjemme

JA - jeg ønsker meg gratis språkhefte

Hjelp barnet ditt til å snakke mer

10 enkle tips du kan bruke hjemme

JA - send meg gratis språkhefte

Hvem er jeg, og hvorfor kan jeg lære deg noe om språk hos barn?


Hei! Mitt navn er Rebekka Sævrøy. Jeg er utdannet logoped og lingvist, og har jobbet som logoped siden 2019. 

Jeg har jobbet med mange barn som snakker lite, eller trenger hjelp til å få flere ord på plass. I tillegg veileder jeg foreldre og barnehage i hvordan de kan støtte barns språkutvikling og øke ordforrådet. 

Jeg ønsker å hjelpe deg som forelder med hvordan du kan støtte ditt barn på best mulig måte, men også gi deg informasjon om når det er på tide å søke mer hjelp og støtte.

Jeg ønsker meg gratis språkhefte!

Hvem er jeg, og hvorfor kan jeg lære deg noe om språk hos barn?

Hei! Mitt navn er Rebekka Sævrøy.

Jeg er utdannet logoped og lingvist, og har jobbet som logoped siden 2019. 

Jeg har jobbet med mange barn som snakker lite, eller trenger hjelp til å få flere ord på plass. I tillegg veileder jeg foreldre og barnehage i hvordan de kan støtte barns språkutvikling og øke ordforrådet. 

Jeg ønsker å hjelpe deg som forelder med hvordan du kan støtte ditt barn på best mulig måte, men også gi deg informasjon om når det er på tide å søke mer hjelp og støtte.

Jeg ønsker meg gratis språkhefte!