Kjøpsvilkår for nettkurset "Språklandsbyen", samt vilkår for bruk. 


Sævrøy Logopedi (org nr. 927567539) ønsker trygghet for kunden, og tilbyr 14 dagers angrerett ved kjøp av kurset Språklandsbyen (heretter benevnet som kurset).


Angrefrist
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato. Kunden får tilsendt angreskjema, og eget skjema med opplysninger om angrerett på e-post, rett etter at kjøpet er gjennomført. 

Fakturering og bindingstid

  • Når kunden blir med i Språklandsbyen kan man velge å kjøpe tilgang i 6 eller 12 måneder av gangen. Det er ikke et løpende abonnement, men en engangssum man betaler. Kunden kan derimot velge å utsette eller dele opp betalingen gjennom Klarna. 
  • Kunden kan velge å betale én gang 4997 NOK for tilgang i 6 måneder, eller 6997 NOK for tilgang i 12 måneder. Betalingen skjer gjennom debitkort, kredittkort, Paypal eller Klarna. 
  • I perioder vil kurset være på tilbud, og da vanligvis ha 1000 kr i rabatt. 
  • Kunden får tilgang til kursportalen få minutter etter betaling. 
  • Kunden får tilgang til portalen og oppfølging fra undertegnede, Rebekka Sævrøy, eier av Sævrøy Logopedi i 180 eller 365 dager fra betalingsdato.  
  • Kurset er i salg kun korte perioder av året, og kunden må kjøpe kurset før salget stenger. Undertegnede kan ikke garantere at kunden kan kjøpe kurset mellom salgsperiodene, eller at kurset vil bli solgt flere ganger. 
  • Kunden kan enkelt angre kjøpet av kurset ved å sende en mail til [email protected] og informere om at en vil angre kjøpet.

 

Oppfølging under kurset

Kundene som kjøper kurset fra 01.05.24 vil få ekstra oppfølging fra kursholder, inkludert i kurset. Hver måned vil det være mulig å bestille en 20 minutters 1-1 samtale over video. Her kan du sende inn ønske om tema på forhånd. Dette er ikke inkludert i tidligere versjoner av Språklandsbyen solgt før 01.05.24. 


Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort, PayPal eller Klarna. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett

Opphavsrett Sævrøy Logopedi. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på lommelogopeden.no eller Sævrøy Logopedi sine nettsider og kursportaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende kursperiode. Denne perioden innebærer 180 eller 365 dager med oppfølging fra undertegnede og tilgang til kursportalen. Det skal fremkomme tydelig på salgssiden til kurset om du kjøper tilgang i 6 måneder eller 12 måneder. Kurset er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker, med mindre begge foreldre til barnet vil bruke kurset sammen. Da kan dere dele samme innlogging. Det er ikke lov å gi innloggingen videre til andre enn de som har betalt for kurset.  

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Sævrøy Logopedi.  Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut eksemplarer av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Kurset er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset.

Hvis du er ansatt i barnehagen eller ved en skole, må du i utgangspunktet kjøpe ett kurs per barn som trenger hjelp med språket sitt. Kurset ikke er tiltenkt for bruk i barnehage. Dersom du er en fagperson som ønsker kompetanseheving innen språk kan du sende en mail til [email protected] så kan vi bli enige om pris og innhold. 

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, og historie fra privatlivet, når det gjelder deltakernes barn eller andre personer. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakerne og undertegnede. 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller undertegnede holdes strengt konfidensielt.


Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre.

Vi tar Personvern alvorlig, se her for mer om hvordan vi behandler dine data. 


Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, hos både deg og barnet ditt.


Avlysing og utsettelse

Sævrøy Logopedi forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor selskapets kontroll. Ved avlysning fra Sævrøy Logopedi sin side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.


Avtalen

Kursavgiften gjelder for én deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre (utenom barnets andre forelder/omsorgsperson, ev. andre nære familiemedlemmer som skal bruke innloggingen for å hjelpe det samme barnet). Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Sævrøy Logopedi kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Sævrøy Logopedi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som f.eks. brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sævrøy Logopedi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Sævrøy Logopedi, org nr. 927567539

E-post: [email protected]
Adresse: Rebekka Sævrøy, Storestraumen 299, 5212 Søfteland, Norge.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.